Geschiedenis - Feesten

 

De 75ste verjaardag van de onafhankelijkheid van ons vaderland in 1905 wordt met de jaarlijkse kermis uitbundig gevierd. In 't Hofeind vertrok een stoet langs de Steenbergstraat in de richting van de bergstraat en keert zo naar de biest terug. De Broedermin met muzikanten, bestuurs- en ereleden zetten hun beste beentje voor.

In 1907 gaat de fanfare weer een feest op touw zetten, om het 50-jarige bestaan van de vereniging te vieren. Er wordt aangeklopt bij het gemeentebestuur en omdat de fanfare al voor een halve eeuw bijgedragen heeft in de gemeenschap schenkt het gemeentebestuur hen 1000 BEF om het feest te bekostigen.

1857 - 1957: Het eerste eeuwfeest
In 1957 werd de Koninklijke Harmonie de Broedermin 100 jaar jong. In het park van Carl Willemse op "Het Schrans" werd een 2-daagse vlaamse kermis gehouden, onder de schaduw van de eeuwenoude rode- en groene beuken. In het tentencafé tapten ze schuimend bier en ze draaide van die 78-toeren grammofoon-plaatjes ter attentie van verliefde jongelui, die elkaar eeuwige trouw beloofden. 's Avonds verzamelden de muzikanten van St. Cecilia Nijlen zich in de Keizer waar ze voor de muisstille klanten het "Ave Maria" speelden.Och God ... waar is de tijd???

Begin december 1957 volgde de officiële huldiging met academische zitting en grote receptie in tegenwoordigheid van de prominenten. De secretaris van de harmonie hield de feestrede. Nadien volgde een optocht door de gemeente, met de nieuwe vlag voorop.

Dit jaarlijks concert op 5 maart 1977 was een knalavond. Het betreft hier een muziekfeest waar de muzikanten naar toe leven. Daar wordt voor gerepeteerd. Niet minder dan 11 muziekstukken werden ten gehore gebracht. Denderend goed waren ze vooral in de selectie uit "my fair lady" waarbij de dirigent bewees zelf mee achter het stuk te staan. Hier leefde hij met hart en ziel mee en dat bracht een puike vertolking met zich mee. Jozef Peeters, jongste der trompetisten mocht ook een solo ten beste geven, grondig gesteund door de andere trompetters.

 

Laatste wijziging : 8 juli 2013